Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σε αυτήν την εργασία μελετήσαμε τα ημερολόγια των αρχαίων πολιτισμών. Ασχοληθήκαμε με διάφορος πολιτισμούς και τα ημερολόγια τους όπως των Μάγια, των Ίνκα ,των Αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων. Οι διάφοροι αυτοί πολιτισμοί τροποποιούσαν τα ημερολόγια τους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Κάποιοι σχεδίαζαν το ημερολόγιο ανάλογα με τις εποχές του θέρους, ανάλογα με την διάρκεια της ημέρας. Επίσης οι αρχαίοι Έλληνες χώριζαν τα έτη μέσω των Ολυμπιάδων και ξεκινούσαν την μέτρηση των ετών από την πρώτη Ολυμπιάδα. Πολλές φορές ρόλο στον διαχωρισμό του έτους έπαιζαν και πολιτικά αλλά και θρησκευτικά αίτια και δημιουργούνταν ακόμη και διαμάχες που κατέληγαν στην δημιουργία περισσότερων από ένα διαφορετικών ημερολογίων. Εξαιτίας αυτού ακόμα και σήμερα υπάρχουν διαφορές μεταξύ ημερολογίων όπως το Γρηγοριανό και αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς υπάρχει διαφορά κάποιων ημερών. Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των ημερολογίων έπαιζαν και φυσικά φαινόμενα αλλά και αστρονομικές παρατηρήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι φάσεις της Σελήνης που επηρέασαν πολλά ημερολόγια. Επίσης επείδη το έτος είναι 365,3 ημέρες κάθε 4 χρόνια έχουμε αυτό που λέγεται δίσεκτο έτος στο οποίο προστίθεται μια επιπλέον ημέρα.
 Εμάς η εργασία μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα διότι εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας και μάθαμε του λόγους και τα κριτήρια με τα οποία δημιουργούνταν τα ημερολόγια. Γενικά ήταν ενδιαφέρουσα εμπειρία και αποκομίσαμε πολλά από αυτήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου