Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Ο υπολογισμός του Πάσχα

Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται σήμερα το ορθόδοξο Πάσχα είναι αρκετά πολύπλοκος. Ένας εμπειρικός τρόπος με τον οποίο ο καθένας μπορεί να το προσδιορίσει είναι ο εξής:

  1. Από τον αριθμό του έτους για το οποίο γίνεται ο προσδιορισμός αφαιρούμε τον αριθμό 2. 
  2. Το υπόλοιπο το διαιρούμε με τον αριθμό 19. 
  3. Το υπόλοιπο της διαίρεσης το πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό 11. 
  4. Το γινόμενο του πολ/σμου το διαιρούμε με το 30 
  5. Το υπόλοιπο της διαίρεσης λέγεται επακτή και συμβολίζεται με το γράμμα ‘ε’ 
  6. Αφαιρούμε το ‘ε’ από τον αριθμό 44 
  7. α) Αν το ‘ε’ είναι μεγαλύτερο από 23, το υπόλοιπο της αφαίρεσης μας δίνει την ημερομηνία της Πασχαλινής πανσέληνου τον Απρίλιο του Ιουλιανού ημερολογίου. β) Εάν το ‘ε’ είναι μικρότερο ή ίσο με το 23, τότε το υπόλοιπο της αφαίρεσης μας δίνει την ημερομηνία της Πασχαλινής πανσέληνου το μήνα Μάρτιο του Ιουλιανού ημερολογίου. 
  8. Στην ημερομηνία που βρήκαμε προσθέτουμε 13 ημέρες και βρίσκουμε έτσι την ημερομηνία της πασχαλινής πανσέληνου στο Γρηγοριανό ημερολόγιο που χρησιμοποιούμε σήμερα. 
  9. Την αμέσως επόμενη Κυριακή της ημερομηνίας που βρήκαμε γιορτάζουμε το ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου